Lista plików

DOC | 73 KB
DOC | 54 KB
DOC | 55 KB
DOC | 63 KB

tabela

nagłówek 1nagłówek 2nagłówek 3nowa kolumnanagłówek 4
tekstteksttekst
ddddtekst
tekst

tekst i obrazki

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej.Do zadań Biura należy koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym, a w szczególności:obsługa administracyjna i finansowa projektów i innych inicjatyw finansowanych ze środków dotacji na działalność statutową;obsługa administracyjna i finansowa projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym ze środków budżetu państwa na naukę (projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, inne);pozyskiwanie środków na działalność naukowo-badawczą;upowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo – badawczej;sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych badań i projektów badawczych;obsługa organizacyjno-merytoryczna prac Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych;obsługa formalna umów dotyczących realizacji prac badawczych, umów konsorcjalnych oraz umów o współpracy naukowo-badawczej;obsługa krajowych podróży służbowych realizowanych w ramach projektów naukowo - badawczych oraz konferencji naukowych;osługa płatności związanych z publikacjami w kraju i zagranicą;opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych z zakresu działalności naukowo - badawczej Uczelni;współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie działalności badawczo-naukowej.

same obrazki

Prof. Harasim
Baner