Terminy posiedzeń Komisji

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji odbywać się będą w pierwsze piątki miesiąca:

Przedstawiamy harmonogram na najbliższe miesiące:

- 8 stycznia 2021

- 5 lutego 2021

- 5 marca 2021

- 9 kwietnia 2021

- 7 maja 2021

- 11 czerwca 2021