Kontakt

Biuro Badań i Projektów Naukowych

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Budynek R, pok. 2/23, 2/24, 2/25

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Katarzyna Haśnik

Dyrektor
ul. 1 Maja 50
Budynek: R; pok. 2/24
40-287 Katowice

Katarzyna Góralczyk

Zastępca Dyrektora
ul. 1 Maja 50
Budynek: R; pok. 2/23
40-287 Katowice
 • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Ekonomii;
 • Nadzór nad projektami oraz obsługa projektów Narodowego Centrum Nauki oraz innych projektów badawczych.


Aleksandra Kustroń

Specjalista
ul. 1 Maja 50
Budynek: R; pok. 2/25
40-287 Katowice
 • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Zarządzania;
 • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Dorota Szywacz

Starszy Specjalista
ul. 1 Maja 50
Budynek: R; pok. 2/25
40-287 Katowice

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Informatyki i Komunikacji;
 • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
 • Obsługa finansowa konferencji naukowych organizowanych przez jednostki Uniwersytetu.
 •  

Anna Maśląg

specjalista
ul. 1 Maja 50
Budynek: R; pok. 2/23
40-287 Katowice
 • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Finansów;
 • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
 • Obsługa opłat konferencyjnych wyjazdowych.