Kolegium Zarządzania

Kontakt: tel. 32 257 70 02, e-mail: dziekanat.wz@ue.katowice.pl 

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Kolegium Zarządzania