Dostęp do serwisu Notoria OnLine


Szanowni Czytelnicy,

Od 8.01.2019 do 7.01.2020 dostępny jest serwis NOL (Notoria OnLine).

Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NC i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.

Baza została zakupiona ze środków Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

 Zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów

zapraszamy do korzystania z serwisu w Czytelni Multimedialnej BS w bud. CNTI