Ponowne otwarcie Czytelni Multimedialnej


Szanowni Czytelnicy,

od 12 maja 2021 ponownie otwieramy Czytelnię Multimedialną Biblioteki Specjalistycznej UE.

 

Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z Biblioteki 

  • Z BS skorzystać mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym. Osoby, które nie posiadają konta, proszone będą o dokonanie zdalnej rejestracji i dopełnienie niezbędnych formalności.
  • Warunkiem skorzystania z czytelni jest okazanie bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, pracowniczej lub karty bibliotecznej) Na terenie czytelni może przebywać  maksymalnie 5 osób
  • Ze zbiorów w strefie wolnego dostępu korzysta się samodzielnie. Elektroniczne zamówienia na materiały biblioteczne z tej strefy, które są przeznaczone do wypożyczenia można wysyłać wyłącznie od godz. 18.00 do 8.00
  • Dla czytelników będą ponownie dostępne stanowiska komputerowe. Stanowiska komputerowe podlegają dezynfekcji.

Zasady bezpieczeństwa:

  • pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.
  • przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zasada dystansu społecznego.
  • Osoby z wyraźnymi oznakami choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie będą wpuszczane na teren biblioteki.
  • Ilość osób przebywająca na terenie biblioteki będzie regulowana przez pracowników biblioteki
  • Wszystkie książki zwracane podlegają trzydniowej kwarantannie i dopiero po tym terminie mogą być ponownie udostępniane czytelnikom.