Zdalny dostęp

Pracownicy, doktoranci oraz studenci UE mogą korzystać z licencyjnych baz danych w domu za pośrednictwem serwera proxy. Rozwiązanie to umożliwia łączenie się z każdą bazą subskrybowaną przez Bibliotekę Główną, bez dodatkowych formalności. Warunek to posiadanie konta pocztowego na serwerze UE, oraz prawidłowe skonfigurowanie swojego komputera według instrukcji opracowanej przez Centrum Informatyczne UE.

INSTRUKCJA