Dostęp do serwisu Notoria OnLine


Szanowni Czytelnicy,

Od 7.01.2018 do 7.01.2019 dostępny jest serwis NOL (Notoria OnLine).

Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NC i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.

Baza została zakupiona ze środków Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

 Zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów

zapraszamy do korzystania z serwisu w Czytelni Multimedialnej BW w bud. CNTI