Kurs przysposobienia bibliotecznego

Informujemy, że na platformie kształcenia na odległość projektu UPGOW udostępniony został kurs przysposobienia bibliotecznego.


Na platformie kształcenia na odległość projektu UPGOW realizowanego przez Uniwersytet Śląski udostępniony został kurs przysposobienia bibliotecznego.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników i studentów i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego.

2. CINiBA- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka- struktura budynku, organizacja zbiorów, dostępne urządzenia.

3. Katalog elektroniczny.

4. Źródła elektroniczne.

Dostęp do kursu jest bezpłatny.

Studenci oraz pracownicy UE mają możliwość skorzystania z tego rozwiązania w celu poznania podstawowych zagadnień dot. CINIBA, katalogu itp.

Osoby nie będące studentami i pracownikami UŚ, aby skorzystać z DARMOWYCH kursów powinny dokonać JEDNORAZOWEJ rejestracji użytkownika (poprzez wypełnienie formularza: https://el.us.edu.pl/upgow/login/signup.php).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.