Przypomnienie


Szanowni Czytelnicy,

uprzejmie przypominamy, że w związku z Zarządzeniem 65/15 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, od 1 listopada 2015 r. Biblioteki Wydziałowe naliczają opłaty za nieterminowy zwrot książek.
Szczegółowe informacje o zasadach naliczania opłat oraz limitach i okresach wypożyczeń zawiera Regulamin Udostępniania Zbiorów w Bibliotekach Wydziałowych UE w Katowicach.