Informacja wstępna

Biblioteki Wydziałowe działają na mocy Zarządzenia nr 17/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej uczelni.

 

Od lutego 2014 roku zbiory BW są gromadzone i udostępniane w Czytelni Multimedialnej na III piętrze budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI).                                                                                         

W nowej siedzibie umożliwiamy m. in. korzystanie z zasobów BW na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz. Zapewniamy też dostęp do wszelkich baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę Główną naszego Uniwersytetu. Zapraszamy do korzystania z usług Bibliotek Wydziałowych.