MEiN - Ruszył nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Trwa nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest popularyzacja nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki II” składa się z dwóch modułów:

  • „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:

    • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
    • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
    • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
    • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Nabór wniosków do Programu trwa do 2 marca2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii