Ogłoszenie konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 25, PRELUDIUM 22

OPUS przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25

PRELUDIUM przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.  Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF w późniejszym terminie.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2023 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Informacje dotyczące procedury składania wniosku na uczelni oraz dane do uzupełnienia wniosku znajdują się na stronie Biura Doskonałości Naukowej

Osobą kontaktową w sprawie składania wniosków jest Katarzyna Góralczyk, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl