Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie konkursów OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Narodowe Centrum Nauki otwarło koleje edycje konkursów OPUS 27 i PRELUDIUM 23.

W konkursie OPUS 27

- kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej (nie musi posiadać stopnia doktora), która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową,
- czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy,
- można realizować projekty: bez udziału partnerów zagranicznych,we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takie-, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
-w kosztorysie projektu można przewidzieć środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

Szczegółowe informacje nt. warunków udziału znajdują się w ogłoszeniu na stronie Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie PRELUDIUM 23

- Kierownikiem projektu może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora,
- czas trwania projektu może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,
- wysokość dofinansowania może wynosić odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł ( maksymalnie 70 tys. zł/rok),
- zespół realizujący projekt może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.
- budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Szczegółowe informacje nt. warunków udziału znajdują się w ogłoszeniu na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków odbywa się w terminie do 17 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 w systemie OSF

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3