Spotkanie informacyjne poświęcone naborowi wniosków w konkursie Gospostrateg IX

NCBR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu naborowi wniosków w konkursie Gospostrateg IX, które odbędzie się 21 czerwca 2022 (wtorek) w godz. 10:00 - 13:35 w formule ON-LINE.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (za wyjątkiem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, które mogą odpowiadać za zastosowanie w praktyce wypracowanego rozwiązania), zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Planowana agenda spotkania:

10:00 – 10:05 powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów
10:05 – 10:35 informacje ogólne o konkursie  
10:35 – 11:05 informacje dotyczące systemu 
11:05 – 11:35 informacje dotyczące oceny
11:35 – 11:50 przerwa
11:50 – 12:05 informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów 
12:05 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:35 sesja pytań i odpowiedzi

Zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie mailowo pod adresem: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl do dnia 20 czerwca 2022 r. do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-gospostrateg-ix?