Zaproszenie do udziału w Konferencji IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM)

Urząd Patentowy RP i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapraszają do udziału w Konferencji IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM), która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2022 r. w Warszawie, w formacie hybrydowym (w budynku Giełdy Papierów Wartościowych i online).

Konferencja odbędzie się w całości w języku angielskim.

Cykl konferencji IPSDM jest wyjątkową okazją do omówienia zagadnień związanych z własnością intelektualną (IP) w gronie wysokiego szczebla ekspertów ds. polityki, przedstawicieli sektora prywatnego i czołowych naukowców. Podobnie jak w poprzednich edycjach, nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób dane, statystyki i analizy dotyczące własności intelektualnej mogą być wykorzystywane do identyfikacji przyszłych kluczowych potrzeb w zakresie danych.  Na konferencji zostaną omówione postępy w analizie statystyk dotyczących praw własności intelektualnej oraz rola, jaką te oparte na wiedzy aktywa mogą odgrywać w kształtowaniu innowacji, konkurencji, strategii i dynamiki biznesowej oraz ogólnie - wyników gospodarczych.

Podczas sesji plenarnych poruszone zostaną następujące tematy:

  • Strategie IP dla MŚP;
  • Innowacje, IP i konkurencyjność firmy;
  • Rola własności intelektualnej w transformacji ekologicznej i cyfrowej;
  • Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie innowacji;
  • COVID-19 i rozpowszechnianie podstawowych leków;
  • Patent niezbędny do spełniania norm (SEP).

Rejestracji uczestnictwa można dokonać pod adresem: uprp.gov.pl/pl/form/2022-ip-statistics-for-decision-makers-conference

Szczegółowe informacje www.oecd.org/sti/inno/ipsdm/