Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaproszenie do udziału w konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego organizują w dniach 30-31 maja 2023 roku X Ogólnopolską Konferencję p.t. ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej – Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies". Obrady odbywać się będą na Wydziale Zarządzania UG w Sopocie.

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest również kształcenie młodych kadr naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego i pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie https://wzr.ug.edu.pl/ekonometria/index.php?str=204

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3