Zaproszenie na konferencję - Trzeci Kongres Demograficzny

31 maja 2022 r. w godzinach 10.00-14.45 na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja naukowa online pt.: ,,Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie regionalnych i lokalnych polityk ludnościowych”.

Konferencja będzie kolejną debatą na najważniejsze tematy współczesnej Polski, zorganizowaną w ramach III Kongresu Demograficznego. W czasie konferencji planowane są wystąpienia ekspertów oraz debata na temat: Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie regionalnych i lokalnych polityk ludnościowych.

Zmiany demograficzne Łodzi i Województwa Łódzkiego to spore wyzwania dla władz lokalnych, ekspertów i środowiska naukowego. Dodatkowy wpływ związany jest z pandemią Sars-Covid 19 w ostatnich latach. Dyskusja i propozycje nowych rozwiązań są szczególnie ważne w kontekście przyszłości regionu.

Link do transmisji online zostanie podany na stronie wydarzenia.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie https://kd.stat.gov.pl/samorzad-terytorialny-wobec-zmian-demograficznych-przemiany-demograficzne-lodzi-i-wojewodztwa-lodzkiego-w-xxi-w-o-potrzebie-regionalnych-i-lokalnych-polityk-ludnosciowych