Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i wiceminister Teresa Czerwińska przedstawili założenia programu „DIALOG”, którego celem jest wspieranie budowania współpracy i trwałych relacji między nauką a sferą społeczno-gospodarczą. O... [Więcej]
Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i... [Więcej]
Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy.  Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus... [Więcej]
Z dniem 25 lutego br. Senat uchwalił zmiany do Regulaminu Zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.   Dotychczas obowiązujące zasady i obieg dokumentów dotyczące finansowania publikacji, trybu zlecania... [Więcej]
MNiSW wraz z partnerem portugalskim ogłasza kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2018. W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na... [Więcej]
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 12/16 z dnia 31 marca 2016 roku - narzut kosztów pośrednich na zadania badawcze finansowane z dotacji podmiotowej na działalność statutową - utrzymanie potencjału badawczego (z wyłączeniem... [Więcej]
Informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. weszło w życie nowe Zarządzenie nr 9/16 w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania i rozliczania środków na działalność statutową- utrzymanie potencjału badawczego Wydziału. Zarządzenie wraz z... [Więcej]
Informujemy, że na stronie Biura Badań w zakładce "konferencje naukowe" umieszczony został podręcznik wspomagający organizację konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/ko... [Więcej]
Szanowni Państwo, W przypadku złożenia do planu na rok 2016 tematu badawczego w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2016, proszę o przygotowanie odpowiednio:... [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej można już znaleźć informacje o nowych programach TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY w języku angielskim, a także anglojęzyczne wzory dokumentacji... [Więcej]