O programie Horyzont 2020

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły “Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

  1. Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
  3. Wyzwania społeczne (Societal Challenges)


Uczestnictwo Uniwersytetu w Programach Ramowych UE
Uczelnia brała udział w projektach finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego, Horyzont 2020.Obecnie uczestniczy w projekcie innowacyjnym finansowanym ze środków Horyzont 2020.

Uniwersytet jako Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
Od kilkunastu lat Uczelnia działa jako Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach sieci koordynowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej, który skupia uczelnie wyższe z regionu Śląska i Opolszczyzny.

Dane administracyjne
Uczelnia zarejestrowana jest w systemie SEDIA (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) pod numerem PIC - 998521008 i nazwą polskojęzyczną.

Aktualne oferty konkursowe oraz informacje dotyczące programu Horyzont 2020: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/

Kontakt
Katarzyna Haśnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
tel. +48 32257-7235
e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl