Sekretariat Komisji

Sekretariat Komisji:

Katarzyna Haśnik, budynek N, pok. 273,  ul.  ks. bpa St. Adamskiego 7, tel. 32 2577 235

Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję: ryzyko.projektow@ue.katowice.pl