Sekretariat Komisji

Sekretariat Komisji:

Katarzyna Haśnik, budynek Rektoratu, pok. 2/24, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 2577 235

Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję: ryzyko.projektow@ue.katowice.pl