Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista biogramów II edycji konkursu na międzyuczelniane granty badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat

Listę biogramów naukowców Uczelni Partnerskich SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat prezentujemy w podziale na dyscypliny (dostęp do biogramów w poszczególnych odnośnikach).

DyscyplinaSGHUEWUEKUEPUEKat
Ekonomia i finanseEIF UEWEIF UEKEIF UEPEIF UEKat
Nauki o zarządzaniu i jakościNOZIJ SGHNOZIJ UEW NOZIJ UEK NOZIJ UEP NOZIJ UEKat
Nauki o prawie i administracjiNOPIA SGH
Nauki prawneNP UEK
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaGSIGP UEKGSIGP UEKAT
Technologia żywności i żywieniaTZIZ UEW
Nauki o komunikacji społecznej i mediachNOKSIM UEKAT
Dołącz do nas

Nasi partnerzy