Działalność naukowo-badawcza: Wydział Zarządzania

Kierunki badań naukowych

 1. Przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji w Polsce i na świecie
 2. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych
 3. Transformacja gospodarcza i systemowa
 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw
 5. Marketingowe zachowania podmiotów rynkowych i ich strategie funkcjonalne
 6. Zastosowania analizy matematycznej i algebry liniowej w zarządzaniu i ekonomii
 7. Podstawy teoretyczne i metodyczne marketingu i biznesu
 8. Przedsiębiorczość organizacyjna
 9. Estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych
 10. Biznes międzynarodowy oraz zarządzanie i marketing międzynarodowy
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie globalizacji
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz diagnozowanie i usprawnianie organizacji
 13. Gospodarka turystyczna oraz funkcjonowanie biznesu turystycznego
 14. Nieklasyczne zastosowanie logistyki
 15. Rola instytucji publicznych w procesach gospodarczych

Współpraca

 1. Politechnika Warszawska: Opracowanie założeń koncepcji krajowego systemu logistycznego.
 2. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe LOGOS:  Model koordynacji wirtualnej łańcucha dostaw.
 3. Ministerstwo Zdrowia: Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej metod oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego.
  Opracowanie narzędzi do oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego oraz ocena wielkości tych skutków i kosztów dla osób uzależnionych na podstawie badań ankietowych.
 4. PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości): Global Entrepreneurship Monitor.
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.
 6. GIG: Zeroemisyjna gospodarka energią.
 7. l'Institut de Management de l'Université de Savoie (Francja): EuroSurvey.
 8. l’Universite de Haute-Alsace (Francja): EUCOREM.
 9. Foundation for the Development of the Education System: NETAWARE.
 10. Unia Europejska: FRIDA, ALICE RAP.

Oferta dla otoczenia

 1. Projektowanie i koordynacja łańcuchów dostaw
 2. Projektowanie systemów logistycznych
 3. Logistyka miejska
 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw krwi w Polsce (aspekty logistyczne)
 5. Szkolenia w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania w administracji publicznej
 6. Analiza rynkowych zachowań konsumentów
 7. Szkolenia w zakresie ochrony interesów konsumenta
 8. Szkolenia na temat metod przeprowadzania badań marketingowych i ich wykorzystania w działalności przedsiębiorstw
 9. Badanie poziomu życia ludności
 10. Monitorowanie regionalnego rynku pracy
 11. Szkolenia w zakresie metod oceny ryzyka kredytowego
 12. Prognozowanie i analiza procesów makroekonomicznych oraz finansowych
 13. Analiza funkcjonowania samorządów terytorialnych
 14. Szkolenia na temat zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 15. Analizy statystyczne z pakietem SPSS
 16. Statystyczna kontrola jakości
 17. Controlling finansowy
 18. Controlling personalny
 19. Projektowanie systemu zarządzania jakością
 20. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
 21. Zarządzanie projektami
 22. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach
 23. Planowanie i kontrola budżetowa