Zaproszenia do udziału w badaniach

Zaproszenie do udziału w badaniu zatrudnialności absolwentów uczelni ekonomicznych

W imieniu Pana  Roberta Szydło, Pracownika Katedry Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankietowego „Model kształtowania zatrudnialności absolwentów uczelni ... [Więcej]


Zaproszenie do działu w Projekcie IMPACT - ankieta dla innowacyjnych firm

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym IMPACT Unii Europejskiej (num. 621672-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2), realizowanym przez konsorcjum kilku europejskich Uniwersytetów, w tym Politechnikę Krakowska. Celem projektu jest zbadanie... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku oraz postaw wobec aktualnie podejmowanym działaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne w przyszłości. Ankieta jest CAŁKOWICIE ANONIMOWA co... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym pracy naukowej nauczycieli akademickich

Pracownicy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zapraszają do udziału w badaniu dotyczącym pracy naukowej nauczycieli akademickich. Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety... [Więcej]


Zaproszenie na XVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TALENTY 2021

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf oraz Fundacja Pro Scientia Publica, mają zaszczyt zaprosić Państwa na XVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Talenty 2021, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2021 r. Konferencja ta... [Więcej]


Zaproszenie na konferencję LUMEN 2021 ONLINE

PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education zapraszają na siódmą edycję konferencji Leaders in University Management LUMEN 2021, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2021 r. w formule online. LUMEN 2021 to 10... [Więcej]


Ankieta dla naukowców - oceń swój system oceny okresowej

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest sprawdzenie, jak pracownicy naukowi oceniają systemy oceny okresowej, którym... [Więcej]