Zaproszenia do udziału w badaniach

Zaproszenie na 2. Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową KN IDE

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich zaprasza na 2. Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową  pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy’’. Temat konferencji wynika z potrzeby... [Więcej]


Zaproszenie do badania GZM pt. Drone Deliveries Game

Drone Deliveries Game  to badanie preferencji mieszkańców miast, w tym GZM, w zakresie wykorzystania dronów w obszarze miejskiej mobilności powietrznej. Temat w fazie projektowania i ważny, szczególnie w obszarze zarządzania kryzysowego. ... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w badaniu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach prowadzone są badania psychologicznych aspektów stresu związanego z pracą zdalną w czasie pandemii COVID-19 w Polsce.  Temat badań jest niezwykle ważny i aktualny, a związek stresu ze... [Więcej]


Zaproszenie pracowników do udziału w badaniu w ramach pracy doktorskiej

Zapraszamy do udziału w badaniach mgr Wiolety Gałat, doktorantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. Model społecznie odpowiedzialnej publicznej uczelni ekonomicznej. Promotorem pracy jest prof. dr hab.... [Więcej]


Zaproszenie do wypełnienia ankiety - projekt COVIMO w ramach akcji Erasmus+ KA2

Obrazek przedstawia osobę wypełniającą ankietę.

W związku z realizacją projektu Erasmus+ KA2 pt. "COVID 19 pandemic as an "opportunity window" for the transition towards new and more inclusive internationalization through virtual mobility" Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW serdecznie zaprasza... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński

UJ zaprasza do udziału w badaniach "Pandemia COVID-19 a metodyka badań społecznych" [Więcej]


Konferencja "Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne". [Więcej]