Organizacje studenckie i koła naukowe

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Organizacji Studenckich i Kół Naukowych proszę kierować na adres mailowy marta.majnusz@ue.katowice.pl

Doświadczenie zawodowe? U nas nie ma z tym problemu! Możesz je zyskać angażując się w działalność jednej z 9 organizacji studenckich realizujących znane i cenione projekty również na skalę międzynarodową, a dzięki 32 kołom naukowym działającym przy katedrach na naszej Uczelni możesz pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w wybranej dziedzinie, a także zdobywać cenne doświadczenie.