Dokumenty regulujące kształcenie w Szkole doktorskiej oraz studia III stopnia

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Szkoła Doktorska - kontakt:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-doktorska/kontakt.html