Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych

Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych wspiera wdrażanie głównych założeń strategii internacjonalizacji Uniwersytetu na lata 2018-2025. Ponadto, koordynuje działania związane z pozyskiwaniem międzynarodowych akredytacji, udziałem Uniwersytetu w sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, a także organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym.