Projekty

Jednym z zadań Biura Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych jest zaangażowanie w projekty, których celem jest wparcie procesu umiędzynarodowienia Uczelni: