Akredytacje zagraniczne

Biuro Internacjonalizacji wspiera realizację dwóch projektów związanych z pozyskaniem akredytacji międzynarodowych:

  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. Stopień)

Projekt  „Akredytacje zagraniczne” jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akredytacji są dostępne na stronie.