Ekonomia bez granic

Celem projektu jest popularyzacja nauki na skalę międzynarodową poprzez organizację unikatowych wydarzeń, będących okazją do debat naukowych, prezentacji osiągnięć naukowych, badań i pracy wybitnych naukowców z całego świata.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację trzech wydarzeń mających na celu przybliżenie zagadnień ekonomicznych, a także społeczno-kulturowych, w tym aspektów dotyczących odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym, z perspektywy 6 kontynentów (po 2 na każde wydarzenie): Europa i Afryka; Ameryka Północna i Azja; Australia i Ameryka Południowa. Dodatkowym elementem towarzyszącym każdemu z wydarzeń będzie Wioska Globalna, prezentująca aspekty kulturowe poszczególnych kontynentów oraz spotkania mistrz-uczeń.

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2021 - 31 maja 2023 r.

Projekt dofinansowany w kwocie 464 940,00 zł, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Całkowita wartość projektu to 516 600,00 zł.