System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice

 

Jego głównym celem jest zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z Uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji oraz opracowanie odpowiedniej dla nich oferty.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi.
  2. Uruchomienie akcji "Ambasador Zagraniczny" w ramach Systemu. Jej celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.
  3. Dostosowanie i rozbudowa programu lojalnościowego (System Przywilejów Absolwenta – SPA) do potrzeb absolwentów zagranicznych.
  4. Podniesienie kompetencji pracowników Uczelni poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyty na uczelniach zagranicznych.
  5. Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Zagranicznych, w celu pogłębienia relacji między absolwentami i uczelnią.

Spodziewane korzyści to:

  • zacieśnienie obustronnej relacji z absolwentami zagranicznymi;
  • wzrost liczby studentów zagranicznych – wynik działań marketingowych realizowanych przez Ambasadorów Zagranicznych oraz działań skierowanych do absolwentów;
  • wpływ na pozytywny wizerunek Polski, Śląska i UE Katowice za granicą.

Czas trwania 1 czerwca 2021 - 31 maja 2023.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020). 

Wysokość dofinansowania otrzymanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) to 199 340,00 PLN.