Orientation Week

Orientation Week jest wydarzeniem przygotowywanym na początku każdego semestru dla nowych studentów zagranicznych przybywających na Uczelni. W czasie Orientation Week dobywają się imprezy i wycieczki, które pomagają odnaleźć się zagranicznym studentom w nowym otoczeniu.

Zwieńczeniem Orientation Week'u jest Global Village - wydarzenie, podczas którego studenci sami przygotowują typowe dla swojego kraju jedzenie, napoje, tańce, piosenki i prezentacje.

Orientation Week jest najlepszą okazję do poznania Polski, Śląska oraz do integracji wszystkich studentów.