Tydzień Integracyjny

Podczas pierwszego tygodnia w Polsce studenci zagraniczni mają możliwość poznania regionu, miasta i Uczelni. W ramach specjalnie przygotowanego na ten tydzień programu przewidziano wiele wycieczek, imprez i wydarzeń, które pomogą zagranicznym studentom długoterminowym zintegrować się ze społecznością akademicką i między sobą. Jest też czas na spotkania adaptacyjne na Wydziałach i załatwienie niezbędnych formalności przed rozpoczęciem roku akademickiego.