Biuro Komunikacji

Nadrzędnym zadaniem Biura Komunikacji jest promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zarówno w środowisku krajowym, jak i międzynarodowym.

W zakres promocji Uniwersytetu wchodzi szeroki wachlarz działań obejmujących zarówno reklamę Uczelni w mediach tradycyjnych i internetowych, organizację wydarzeń specjalnych takich, jak Bal UE, Ekonomia Ekstremalna czy Dni Otwarte, zarządzanie serwisem internetowym prowadzonym w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, aż po współpracę z zagranicznymi organizacjami i pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych.

Dzięki Systemowi Identyfikacji Wizualnej Biuro dba o zachowanie spójnego wizerunku Uczelni. Poza udostępnianiem prezentacji materiałów promocyjnych i informacyjnych, Biuro wspiera pozostałe jednostki Uczelni w zakresie działań promocyjnych. Pracownicy chętnie pomagają każdej osobie, która potrzebuje wsparcia przy tworzeniu plakatów, ulotek, czy innych materiałów promocyjnych.

W strukturze Biura znajdują się:

  • Dział Promocji
  • Dział Nowych Mediów

W XXI wieku niezbędnym elementem promocji jest wykorzystanie mediów społecznościowych, dlatego Biuro szczególną uwagę poświęca temu dynamicznemu kanałowi informacyjnemu. Pracownicy zawsze starają się nieszablonowo podchodzić do komunikacji, zwłaszcza skierowanej do studentów. Poprzez projekty takie, jak Lip Dub czy Mannequin Challenge Biuro udowadnia, że nieobce im są najnowsze trendy panujące w Internecie.

Biuro zarządza budżetem promocyjnym Uniwersytetu, realizuje jego politykę informacyjną, a także buduje i wdraża plany komunikacji kluczowych dla Uczelni obszarów.

W promowaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Biuro stawia na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu nowych technologii, poza atrakcyjnością regionu i Uczelni, pokazują możliwości naszej Alma Mater, jako miejsca nieustannego rozwoju.

Biuro Komunikacji, jako jednostka administracyjna, podlega Rektorowi dr hab. Robertowi Tomankowi, prof. UE.