Dni Otwarte

Dni otwarte są organizowane w marcu bądź kwietniu każdego roku

Uczestnikami są głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w niedługiej przyszłości, jako absolwenci tych szkół, będą podejmować decyzję o wyborze kierunku studiów. To właśnie do nich skierowana jest oferta edukacyjna.

Podczas dni otwartych można dowiedzieć się, jakie kierunki oraz specjalności oferuje Uczelnia, w jakich projektach bierze udział. Można także nabyć materiały informacyjne Uczelni oraz różnego rodzaju gadżety, a także posłuchać opinii naszych obecnych studentów oraz zadać im pytania dotyczące studiowania oraz życia studenckiego.

W programie dni otwartych znaleźć można:

  • mini-wykłady,
  • zwiedzanie uczelni,
  • spotkania z wykładowcami i studentami,
  • liczne niespodzianki.

Uczestnikami są głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w niedługiej przyszłości, jako absolwenci tych szkół, będą podejmować decyzję o wyborze kierunku studiów. To właśnie do nich skierowana jest oferta edukacyjna.