Zadania Biura

Do zadań Biura Komunikacji należy:

  1. organizacja i koordynowanie działań w zakresie wizerunku i promocji Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej (inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjno-rekrutacyjnych dla kandydatów oraz wydarzeń dla społeczności akademickiej)
  2. dbanie o wizerunek uczelni oraz spójność identyfikacji wizualnej Uniwersytetu
  3. administracja stroną www uczelni
  4. komunikacja uczelni z otoczeniem m.in. poprzez prowadzenie serwisu www w języku polskim, angielskim i rosyjskim, Elektroniczny Biuletyn Uczelniany, UE Forum itp.
  5. monitoring marki oraz działań uczelni w zakresie promocji krajowej i międzynarodowej
  6. komunikacja i rozwój marki Uczelni w nowych mediach
  7. organizacja konferencji w zakresie działań promocyjno-informacyjnych
  8. reprezentacja Uniwersytetu w Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN
  9. działania związane z pozycjonowaniem i akredytacjami międzynarodowymi
  10. pełnienie roli jednostki realizującej zamówienia publiczne w zakresie pełnionych działań biura