Przejdź do menu Przejdź do treści

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA

Służy przekazywaniu dokumentacji służbowejpomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W celu usprawnienia pracy związanej z obiegiem dokumentów wewnętrznych należy stosować odpowiednio zasady:

1. Wszelka przekazywana korespondencja wewnętrzna powinna zawierać niezbędne informacje umieszczone na kopercie/teczce itp.

  • dane osoby kontaktowej (nadawca): imię, nazwisko, jednostka organizacyjna
  • adresata przesyłki wewnętrznej: imię, nazwisko, jednostka organizacyjna
  • informacje zwrotną, do kogo i gdzie dokumenty mają zostać odesłane (umieszcza nadawca)

Rys. 1. Wzór prawidłowego adresowania korespondencji wewnętrznej (kliknij aby powiększyć rysunek)

 

2. W przypadku dokumentów, które wymagają zatwierdzenia przez poszczególne osoby i/lub jednostki organizacyjne należy umieścić informację o kolejności przekazywania w następujący sposób:

  • nadawca - pieczęć jednostki organizacyjnej lub odręczna adnotacja zawierająca: imię, nazwisko jednostka organizacyjna w lewym górnym rogu koperty/kartki/teczki,
  • wykaz adresatów - wykaz osób i/lub jednostek organizacyjnych ze wskazaniem ścieżki, do kogo należy skierować kolejno korespondencje do podpisu - odpowiednio do rodzaju sprawy,
  • informację o zwrocie do nadawcy - uwzględnić nazwę odbiorcy, do którego ma wrócić korespondencja.

Rys. 2. Wzór prawidłowego adresowania korespondencji wewnętrznej przekazywanej do zatwierdzenia
(kliknij aby powiększyć rysunek)

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3