Przejdź do menu Przejdź do treści

Instrukcja dotycząca korespondencji zewnętrznej

PRZESYŁKI POCZTOWE (LISTY I PACZKI)

Nadawanie przesyłek pocztowych, które mają zostać wysłane w dniu ich złożenia w Kancelarii Głównej, wiąże się z koniecznością dostarczenia korespondencji:

 • do godz. 8:30 bezpośrednio do Punktu Kancelaryjnego bud. N (pok. 106 N)
 • do godz. 12:30 bezpośrednio do Kancelarii Głównej bud. E (po. 13 bud. E)

W wyjątkowych sytuacjach pracownicy jednostek organizacyjnych mogą osobiście nadawać przesyłki
w następujących placówkach Poczty Polskiej:

 • Urząd Pocztowy w Katowicach (UP Katowice 1) przy ul. Pocztowej 9,
 • Urząd Pocztowy w Katowicach (UP Katowice 11) przy ul. Bogucickiej 2

W takim przypadku należy najpierw zgłosić ten zamiar w Kancelarii Głównej lub Punkcie Kancelaryjnym w bud. N, celem dopełnienia odpowiednich formalności. 

Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika jednostki organizacyjnej, który nadał przesyłkę w innych placówkach niż ww.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obowiązuje Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Szczegółowy wykaz cen znajduje się tutaj.

Uniwersytet Ekonomiczny uiszcza opłaty pocztowe w formie opłaty skredytowanej w związku z tym nie będą przyjmowane w Kancelarii Głównej oraz Punkcie Kancelaryjnym w bud. N przesyłki pocztowe zawierające przyklejone na kopercie znaczki pocztowe.

Każda przesyłka powyżej 2 kg jest paczką pocztową, przy czym nie może przekroczyć 10 kg. Aby nadać paczkę pocztową w obrocie krajowym należy wypełnić odpowiedni druk (Rys. 1.), który można pobrać w Kancelarii Głównej oraz Punkcie Kancelaryjnym w bud. N. 

Rys. 1. Wzór druku Poczty Polskiej na paczkę krajową (kliknij aby powiększyć rysunek) 

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. Poczta Polska zmienia formaty przesyłek listowych w obrocie krajowym na format S, M, L.  Obowiązujące wymiary przesyłek w obrocie krajowym są następujące:

 

Format S

do 500 g

Format M

do 1000 g

Format L

do 2000 g

max rozmiar koperty C5

długość: max 23 cm

szerokość: max 16 cm

wysokość: max 2 cm

max rozmiar koperty C4

długość: max 32,5 cm

szerokość: max 23 cm

wysokość: max 2 cm

 

max suma wymiarów 90 cm

(długość + szerokość + wysokość)

przy czym długość nie może przekroczyć 60 cm


Obowiązujące wymiary i gabaryty paczek pocztowych są następujące:

PACZKI POCZTOWE
Gabaryt AGabaryt B
minimummaksimumminimummaksimum
wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mmmżaden z wymiarów nie może przekraczać: wys. 300 mm, dł. 600 mm, szer. 500 mmjeżeli choć jeden z wymiarów przekracza wartość określoną jako maksimum w gabarycie A

suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm

 

PRZESYŁKI KURIERSKIE

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają możliwość skorzystania z usługi kurierskiej.

W celu nadania przesyłki należy:

 • wystąpić o zgodę na wysyłkę w formie e-mail do  Dyrektora Biura Organizacyjno-Kancelaryjnego (kinga.okrzesik-faruga@ue.katowice.pl) lub telefonicznie 32257-7068. Jeżeli przesyłka jest wartościowa należy wskazać jej wartość celem opłacenia ubezpieczenia
  • należy uwzględnić niezbędne informacje dotyczące samej przesyłki:
   • dokładny adres odbiorcy
   • wskazać co jest zawartością  (np. dokumenty)
   • podać format oraz wymiary przesyłki
   • podać źródło finansowania kosztu
 • po uzyskaniu zgody na wysyłkę należy dostarczyć przesyłkę do Kancelarii Głównej lub Punktu Kancelaryjnego w bud. N najpóźniej do godz. 13:00 (przekazanie przesyłki nie dot. Centrum Informatycznego)
 • każdorazowo jednostka organizacyjna wnioskująca o przesyłkę kurierską jest zobowiązana do potwierdzenia odbioru faktury oraz dokonania opisu na fakturze (czego dotyczyła usługa oraz wskazać środki do rozliczenia płatności). Załącznikiem do faktury są kopie listów przewozowych, które przechowuje Kancelaria Główna.
 • należy pamiętać, że koszt wysyłki przesyłki kurierskiej jest wielokrotnie wyższy niż skorzystanie z usługi Poczty Polskiej dlatego  zamawianie kuriera może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ADRESOWANIA I OZNAKOWANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH

W trosce o jak najlepszą realizację usług pocztowych zobowiązuje się wszystkich pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Organizacje Studenckie do stosowania zasad prawidłowego adresowania i oznakowania przesyłek pocztowych dostarczanych do Kancelarii Głównej oraz Punktu Kancelaryjnego w bud. N.
W przypadku niedostosowania do obowiązujących zasad pracownik Kancelarii Głównej wycofa przesyłkę

1. Adres odbiorcy powinien być napisany czytelnie w następującej kolejności:

 1. imię, nazwisko/nazwa firmy
 2. ulica, numer domu/mieszkania
 3. kod pocztowy i miejscowość
 • adres odbiorcy umieszczamy na kopercie w polu "miejsce adresata"
 • kod i miejscowość najlepiej pisać drukowanymi, prostymi, oddzielnymi literami
 • nie należy podkreślać adresu
 • poniżej kodu adresu i nazwy miejscowości nie można umieszczać żadnych napisów, rysunków, naklejek, itp.
 • dopuszczalne jest stosowanie tylko i wyłącznie niebieskiego lub czarnego tuszu
 • nie wolno pisać adresu kolorem czerwonym i/lub jego pochodnymi, ponieważ urządzenia sortujące korespondencję stosowane przez Pocztę Polską nie odczytają adresu w tym kolorze
 • wysokość czcionki użytej przy adresowaniu nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm i nie większa niż 4,7 mm.

2. Miejsce informacyjne na kopercie (lewa strona bloku adresowego) przeznaczone jest na nalepki "R" z kodem kreskowym w przypadku listu poleconego, pieczątkę z informacją o rodzaju przesyłki - polecony, priorytet, za potwierdzeniem odbioru.

 • na kopercie dostarczonej do Kancelarii Głównej oraz Punktu Kancelaryjnego w bud. N powinna znaleźć się adnotacja dotycząca rodzaju przesyłki - w tym celu umieszczamy następujący skrót, najlepiej w lewym dolnym rogu koperty:

R - list polecony

P - list priorytetowy

RP - list polecony priorytetowy

ZPO - list polecony za potwierdzeniem odbioru 

Jeżeli przesyłka ma zostać wysłana z opcją ZPO z tyłu koperty należy umieścić prawidłowo wypełniony druk "Potwierdzenia odbioru" (Rys. 1. i 2.)

Rys. 1. Wzór druku Poczty Polskiej "Potwierdzenie odbioru" w obrocie krajowym (kliknij aby powiększyć rysunek)

Rys. 2. Wzór druku Poczty Polskiej "Potwierdzenie odbioru" w obrocie zagranicznym (kliknij aby powiększyć rysunek)

 

Dla przesyłek przygotowanych w postępowaniu w trybie KPA obowiązuje druk potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w postępowaniu administracyjnym (Rys. 3).

 

Rys. 3. Wzór druku "Potwierdzenie odbioru" dla przesyłek nadanych w postępowaniu administracyjnym  (kliknij aby powiększyć rysunek)

 

 

W przypadku braku odpowiedniej adnotacji o rodzaju przesyłki, przesyłka zostanie wysłana listem nierejestrowanym (zwykłym) ekonomicznym. 

3. Miejsce na pieczęć nadawcy - w lewym górnym rogu na kopercie pieczęć przybijają właściwe jednostki organizacyjne. W przypadku braku pieczątki należy wpisać skrót jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującym schematem organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

4. Miejsce na pieczęć "OPŁATA POBRANA" w prawym górnym rogu koperty pieczęć przybijają pracownicy Kancelarii Głównej oraz Punktu Kancelaryjnego w bud. N.

 

Rys. 4. Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki listowej nierejestrowanej (zwykłej) ekonomicznej i priorytetowej w obrocie krajowym i zagranicznym (kliknij aby powiększyć rysunek)

 

Rys. 5. Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki listowej poleconej w obrocie krajowym (kliknij aby powiększyć rysunek)

Rys. 6. Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki listowej poleconej w obrocie zagranicznym (kliknij aby powiększyć rysunek)

5. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Organizacje Studenckie są zobowiązani do dostosowania wielkości kopert do zawartości przesyłki. 

Ponadto, zabronione jest:

 • zamykanie kopert zszywkami, w przeciwnym wypadku przesyłka zostanie zwrócona przez Kancelarię Główną oraz Punkt Kancelaryjny w bud. N
 • stosowanie kopert wykonywanych z błyszczącego lub kredowego papieru, ponieważ uniemożliwiają one czytelne nanoszenie niezbędnych pieczęc
 • nadawanie korespondencji prywatnej - w przypadku podejrzenia i taką próbę pracownik Kancelarii może wycofać korespondencję i zwrócić do jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące strony adresowej przesyłki listowej według zalecenia Poczty Polskiej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3