Zasady funkcjonowania Kancelarii Głównej

Szanowni Państwo,

ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 informujemy, że Kancelaria Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  pracuje w następującym trybie:

Godziny przyjmowania interesantów   8:30 -14:00

POCZTA PRZYCHODZĄCA - Lokalizacja Bud E, pok. 13E, tel. 32 257 7164,

e-mail: kancelaria@ue.katowice.pl

POCZTA WYCHODZĄCA - Lokalizacja Bud L, pok. 117L, tel. 32 257 7067,

e-mail: kancelaria@ue.katowice.pl

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zachowanie reżimu sanitarnego oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu, zalecamy komunikację zdalną.

Jednocześnie informujemy, że zakres zadań Kancelarii pozostaje niezmieniony.