Biuro Organizacyjno-Prawne

Biuro Organizacyjno-Prawne jest jednostką podległą Kanclerzowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do głównych zadań tej jednostki należy opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz prowadzenie ich rejestru i monitorowaniu stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych. Na bieżąco informuje również o ukazujących się aktach prawnych, prowadzi centralną ewidencję pieczęci służbowych oraz rejestr kół naukowych i organizacji studenckich oraz doktoranckich. Odpowiada za obsługę procesu windykacyjnego i egzekucyjnego.

BOP prowadzi również kancelarię główną Uczelni, archiwum zakładowe oraz odpowiada za obsługę administracyjno-techniczną sekretariatu Kanclerza, organizacji związkowych i Zespołu Radców Prawnych.