Biuro Organizacyjno-Prawne

Zgodnie z Zarządzeniem 109/17 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z dniem 1 września 2017 roku Biuro Organizacyjno-Prawne przekształciło się przez podział na następujące jednostki organizacyjne: Biuro Regulacji Wewnętrznych oraz Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne.