Biuro Strategii i Jakości Kształcenia

Biuro Strategii i Jakości Kształcenia jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji. Do głównych zadań Biura należy organizacja procesu kształcenia studentów studiów I i II stopnia, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia w Uniwersytecie oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem, oceną i doskonaleniem jakości kształcenia.

W strukturze Biura znajduje się:

  • Dział Edukacji
  • Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia