Akredytacje

 

W dniach 11-12 października 2019 r będzie miała miejsce wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu oceny programowej  na kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki i Komunikacji.

 - raport samooceny studia pierwszego stopnia

 - raport samooceny studia drugiego stopnia