Dokumenty regulujące studia III stopnia

 

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Obsługa studiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora UE w Katowicach w sprawie przypisania doktorantów do wydziałów.

Dziekanat Wydziału Ekonomii

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. UE dr hab. Izabela Ostoj

Obsługa administracyjna doktorantów: Agata Zawłocka e-mail: agata.zawlocka@ue.katowice.pl tel. (32) 257 7550 pokój 208B

Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Obsługa administracyjna doktorantów: Gabriela Czerner-Panek: e-mail. gabriela.czerner-panek@ue.katowice.pl, tel -32 257-7393 oraz Aneta Nowak: e-mail aneta.nowak@ue.katowice.pl; tel 32-257-7392; pokój 310A.

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak

Obsługa administracyjna doktorantów: Marta Martyniak e-mail: marta.martyniak@ue.katowice.pl tel. (032) 257 7396 pok. 112B

Dziekanat Wydziału Zarządzania

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak

Obsługa administracyjna doktorantów: Marta Hulbój-Niziałek e-mail: marta.hulboj@ue.katowice.pl tel.: (32) 257 7002 pok. 214 A.