Organizacje studenckie i koła naukowe

Doświadczenie zawodowe? U nas nie ma z tym problemu! Możesz je zyskać angażując się w działalność jednej z 15 organizacji studenckich realizujących znane i cenione projekty również na skalę międzynarodową, a dzięki 44 kołom naukowym działającym przy katedrach na naszej Uczelni możesz pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w wybranej dziedzinie, a także zdobywać cenne doświadczenie.