Procedura opłacania składek członkowskich w sieciach międzynarodowych

Pracownik ubiegający się o pokrycie opłaty członkowskiej (opłata instytucjonalna lub indywidualna) ze środków dydaktycznych Uczelni powinien postępować zgodnie z następująca procedurą:

1. przygotowanie pisma do Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji, Prof. Sławomira Smyczka z prośbą o wyrażenie zgody na opłatę członkowską wraz z informacją jakie korzyści uzyska Uczelnia należąc do danej sieci/konsorcjum,

2. uzyskanie pozytywnej opinii Biura Strategii Internacjonalizacji, które jest odpowiedzialne za koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników w międzynarodowych sieciach współpracy oraz potwierdzenie środków na sfinansowanie opłaty,

3. uzyskanie zgody od Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji, Prof. Sławomira Smyczka,

4. przekazanie zgody oraz oryginału faktury wraz z wypełnionym oświadczeniem do Biura Strategii Internacjonalizacji celem uiszczenia płatności.