Umiędzynarodowienie serwisu internetowego uczelni

Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych koordynuje działania będące częścią projektu pt. "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". 

W ramach zadania 11, modułu VI zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów, a także pracowników Uniwersytetu. Wsparcie działań projakościowych związanych z umiędzynarodowieniem UEK nastąpi poprzez rozbudowę serwisu www wraz z wszystkimi serwisami informatycznymi uczelni. Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu.