Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych są jednostką podległą Kanclerzowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.