Kontakt

Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Photo of Alina  Kowolik

Alina Kowolik

Kierownik BWKiSP
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 209
40-069 Katowice
Photo of Monika  Papierniok

Monika Papierniok

Sekretariat Kolegiów
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 210
40-069 Katowice
Photo of Aneta  Nowak

Aneta Nowak

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 207
40-069 Katowice

Studia Podyplomowe / Kolegium Finansów

Photo of Monika  Maciążek

Monika Maciążek

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 207
40-069 Katowice

Studia Podyplomowe / Kolegium Ekonomii

Photo of Agnieszka  Czech

Agnieszka Czech

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 207
40-069 Katowice

Studia Podyplomowe / Kolegium Zarządzania i Kolegium Informatyki i Komunikacji

Photo of Ilona  Sznober

Ilona Sznober

Z-ca Kierownika BWKiSP
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 206
40-069 Katowice

Wsparcie Pracowników Naukowych / Kolegium Informatyki i Komunikacji

Photo of Ewelina  Lewandowska

Ewelina Lewandowska

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-069 Katowice

Wsparcie Pracowników Naukowych / Kolegium Finansów

Photo of Radosław  Ardeński

Radosław Ardeński

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-069 Katowice

Wsparcie Pracowników Naukowych / Kolegium Ekonomii

Photo of Dorota  Skawińska

Dorota Skawińska

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-069 Katowice

Wsparcie Pracowników Naukowych / Kolegium Zarządzania

Photo of Dorota  Bigaj

Dorota Bigaj

Koszarowa 6
Budynek: N, segment C;; pok. 168
40-068 Katowice

Wsparcie Pracowników Naukowych