wyniki egzaminów

data egzaminukierunekprzedmiotgrupadata publikacjiuwagi
Zamówienia publicznetest 22020-06-26
2020-03-07Rachunkowość gr 132 wyniki egzaminu2020-03-17
2020-03-01Rachunkowość ścieżka ACCA dwusemestralneZarządzanie finansami przedsiębiorstwawyniki egzamin I termin2020-03-13
2020-03-07Rachunkowość ścieżka ACCA dwusemestralnekonsolidacja sprawozdań finansowychwyniki egzaminu2020-03-11
2020-02-15Rachunkowość ścieżka ACCA trzysemestralnerewizja finansowa pierwszy terminwyniki egzaminu2020-02-25
2020-02-09Rzeczoznawca majątkowyekonomiawyniki testu II2020-02-14
2020-02-09Zarządzanie nieruchomościamiekonomiawyniki testu II2020-02-14
2020-01-26Zamówienia publiczne wyniki testu 12020-01-30
2020-01-25Zarządzanie nieruchomościamiPrawowyniki egzaminu 12020-01-3003-
2020-01-25Rzeczoznawca majątkowyPrawowyniki egzaminu 12020-01-31
2020-01-25Rachunkowość Finansowa z warsztatami komputerowymigr 312020-01-30
2020-01-11Rachunkowość ścieżka ACCAProjektowanie systemów rachunku kosztówtrzysemestralne edycja 2018/20192020-01-14I termin
2019-12-14Rachunkowość ścieżka ACCAMSSFdwusemestralne edycja 2019/20202019-12-20I termin
2019-12-15Rachunkowość 
ścieżka ACCA 
Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem trzysemestralne 
edycja 2018/2019
2019-12-16I termin
2019-11-30Rachunkowośćgr 130 i 1312019-06-05